Meteen naar de inhoud

Hoe

De stichting organiseert verschillende activiteiten:

BEWEGEN

In eerste instantie richt Stichting Abantu  Verbinding zich op het aanbieden van verschillende activiteiten in de wijk. Beginnend met één of twee activiteiten per wijk en onderzoekend wie we daar bij kunnen betrekken. Als een olievlek laten we deze beweging organisch uitlopen. We gaan in gesprek met deelnemers: Wat zie je in de wijk, waar ligt de behoefte voor beweging, waar loopt men tegenaan? Ofwel: Hoe gaat het? Vervolgens zal met maatwerk per wijk de aanpak verder worden uitgewerkt om per punt wat aan bod komt, antwoord te bieden met een team van bewegingsprofessionals. Maar daarnaast hebben we ook andere professionals in ons team, op het gebied van cultuur, sociale cohesie, training, coaching en procesbegeleiders. Ondersteund door vrijwilligers op deze verschillende vlakken. Ons uitgangspunt bij de activiteiten is: laagdrempeligheid, behoefte in de wijk, door de wijk zelf te dragen en openstaand voor wat zich verder aandient.

ONTMOETEN

Ook al ligt onze eerste focus op beweging; naast en met behulp van de bewegingsactiviteiten zullen wij nadrukkelijk aandacht geven aan contact tussen wijkbewoners. Onze slogan is daarom “Verbinding door te doen”! Welke tweeledig te lezen is, namelijk: Wij brengen Ontmoeting door bewegen of iets samen  te doen.  Beweging brent mensen onherroepelijk samen en stimuleert Ontmoeting. Vandaar “Verbinding door te doen”! Doe je mee? Voel je welkom! En laat een ander zich ook welkom voelen!