Meteen naar de inhoud

Privacy- en cookiebeleid

Stichting Abantu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over deze privacyverklaring kun je ons mailen (zie Contact).

Persoonsgegevens

Stichting Abantu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Inhoud van jouw berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en beoordelingen die je geschreven hebt, of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op (zie Contact), dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Abantu verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:

 • Je toegang te geven tot onze dienstverlening
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van je betalingen
 • Het bijhouden van betalingshistorie
 • Het controleren van jouw identiteit, bijvoorbeeld bij klachten en terugbetalingen
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of communiqués
 • Het beschikbaar maken van reviews
 • Stichting Abantu analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Stichting Abantu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
 • zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Abantu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Abantu verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij (met een overeenkomst) voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens en zorgen wij er onder andere voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Abantu gebruikt cookies puur en alleen om onze website te kunnen verbeteren. Dit
doen we onder andere door de statistieken van onze bezoekers te analyseren. Voor het
verzamelen van deze gegevens worden er cookies geplaatst door Google Analytics.

Om je privacy te waarborgen, hebben wij Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent dat:

 • Stichting Abantu een verwerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten;
 • de IP-adressen van onze bezoekers worden geanonimiseerd;
 • gegevens delen met Google uitstaat;
 • gegevensverzameling voor advertentiefuncties uitstaat;
 • en de User ID uitstaat.

Doordat Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld is, is er geen voorafgaande toestemming nodig d.m.v. een cookie opt-in. Mocht je niettemin toch niet willen dat je websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kun je de Opt-out Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Abantu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via e-mail. (Zie Contact.)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Abantu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Abantu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij onder andere gebruik van een veilige internetverbinding via SSL bij het verzamelen van belangrijke gegevens, zoals je contactgegevens bij het aanmelden voor activiteiten. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. (Zie Contact.)

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 oktober 2020.